Családi liturgiák a nagyhétre

A családok a mostani helyzetben, ha a szülők jobbnak látják, a szentmise közvetítés helyett, vagy kiegészítéseként családi imádság formájában is fordulhatnak Isten felé. 

A szülők a hívek egyetemes papsága szerint, a család, mint Isten szeretetét megjelenítő és valósággá tevő szentség „papjai”, igehirdetői, így a templomlátogatás hiányában most különösen is bátran és felhatalmazottságuk tudatában vállalhatják a családi liturgiák megszervezését és vezetését. Ehhez szeretnénk némi segítséget küldeni, az alábbi imádságjavaslatokkal.

Családi liturgia virágvasárnapra

Előkészület:
Együtt készítsünk elő minden családtagnak valamilyen virágot, zöld ágat. Ha nincs kert, akkor ezt egy rövid reggeli séta során is beszerezhetjük, hiszen egy két friss zöld levél, útszéli vadvirág is tökéletesen megfelelő.

Ha nem akarunk vagy tudunk élő növényt, virágot szedni, akkor a gyerekek le is rajzolhatják, kivághatják kedvenc virágukat vagy pálmafa ágakat is. Közben meséljük el nekik, hogy ezek ahhoz az imádsághoz, szertartáshoz kellenek, amiben eljátsszuk majd Jézus bevonulását Jeruzsálembe, amikor az emberek virágokat tettek az útra elé.

Készítsünk elő egy leterített asztalt is,

 • amire mécseseket, gyertyákat is tegyünk (lehet annyi, amennyi családtag van), 
 • valamilyen Jézus-jelképet
  • keresztet, ikont
  • egy művészeti albumot kinyitva egy Jézus képnél, ha a bevonulásról szól, még jobb,
  • a mellékelt képek közül is kinyomtathatjuk egyet, vagy laptopon kivetítve kitehetjük akár,
  • ha mást nem találunk, egy Jézus monogramot is rajzolhatunk.

Keresztvetés

 • Keresztvetés után gyújtsuk meg a gyertyákat.
 • Kezdjük el olvasni Jézus jeruzsálemi bevonulásáról szóló virágvasárnapi evangéliumot (Máté 21,1-11, melyet az Emmausz piarista evangéliumos könyvben és az Emmausz mobiltelefonos applikáción is megtalálunk. Ha egyik sem érhető el számunkra, akkor Szentírásban, vagy a szentiras.hu-n kereshetjük ki.)
  • A megfelelő résznél egyenként tegye az asztalra mindenki a maga virágát/virágrajzát, Jézus képe, jelképe köré a következő szavakkal: „Köszöntelek Jézus!” vagy „Köszönjük Jézus, hogy eljöttél hozzánk!”
  • Folytassuk az evangéliumot. Majd amikor a végére értünk, mondjuk: „Ezek az evangélium igéi.”„Áldunk téged Krisztus”

Mondjuk el a zárókönyörgést

„Urunk, Istenünk,
növeld azoknak a hitét, akik benned remélnek.
Hallgasd meg könyörgő imánkat,
hogy mi, akik ma virágokat tettünk a bevonuló Krisztus Király elé,
a jócselekedetek gyümölcsét teremjük őáltala.
Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.”
„Ámen”

Az Úr áldjon meg, és védelmezzen minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Zárásként az „Áldott légy Uram” című Taizéi ének is elénekelhető, vagy közösen meghallgatható:

Közös családi passióolvasás virágvasárnap vagy nagypénteken

Előkészületek: 
Ha a gyerekekkel ez nehezebb, velük nagypénteken is megtehetjük, így nem nyúlik hosszúra a virágvasárnapi családi ima. Választhatjuk valamelyik evangélium rövidebb passiótörténetét is.

Ha nagyobb, tizenéves gyerekek is vannak, és jól tudnak olvasni, a szerepeket is feloszthatjuk egymás között (de zavarba ne hozzuk őket ezzel, akkor inkább a csak a felnőttek olvassák). Ha a gyerekek el tudnak komolyodni, de csak hallgatni még kicsik, meg lehet kérni őket, hogy csendben rajzolják le, amit hallanak (a gyerekek gyakran meg tudnak lepni minket, váratlanul komoly meglátásaikkal, érett látásmódjukkal).

Készítsünk elő egy leterített asztalt is, amire mécseseket, gyertyákat is tegyünk (lehet annyi, amennyi családtag van) és valamilyen Jézus jelképet (keresztet, ikont, egy művészeti albumot kinyitva egy Jézus képnél, ha ez golgota jelenet, még jobb) ha mást nem találunk, egy Jézus monogramot is rajzolhatunk. (Ha már a bevonulásról is imádkoztunk együtt, akkor lehet ugyanazokat az eszközöket, jelképeket használni.)

A gyertyákat most ne gyújtsuk meg, hanem csak akkor, amikor a Jézus halálról szóló részhez érkezünk. A komoly hangulatban segít, ha nem teljesen világos a szoba, hanem lehet érzékelni, hogy a gyertyák is fényt adnak, azaz csak annyi fényt használunk, amennyinél olvasni tudunk. (Ha úgy döntünk, hogy a kisebb gyerekek rajzolnak, akkor több fény kell természetesen.)

Kezdő könyörgés:

„Istenünk, Jézus példát adott nekünk az alázatosságra és az önfeláldozásra,
amikor szent akaratodból testet öltött és vállalta a kereszthalált értünk, barátaiért.
Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük,
és társai lehessünk a feltámadásban.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.”
„Ámen.”

Evangéliumolvasás:

Most olvassuk fel az evangéliumot (Máté 26,14-től). Az Emmausz piarista evangéliumos könyvben és az Emmausz mobiltelefonos applikáción is megtaláljuk, illetve kikereshetjük egy szentírásban, vagy a szentiras.hu weboldalon is.

Amikor Jézus halálához érkezünk a történetben, gyújtsa meg mindenki az asztalon lévő gyertyáját, térdeljünk le, és tartsunk kb. 30 másodperc szünetet, utána visszaülve folytassuk az olvasást. Befejezés után mondjuk:  „Ezek az evangélium igéi.” / „Áldunk téged Krisztus”

Elmélkedés: 

 1. Felolvasható az Emmausz piarista evangéliumos könyvben vagy az Emmausz mobiltelefonos applikációban és/vagy
 2. A családapa/családanya „prédikálhat”, elmélkedhet az evangéliumról, mesélhet egy családi történetet a szenvedésről, vagy
 3. Körbe lehet adni a szót, hogy mindenki mondjon valamit, mi tetszett neki, mi fogta meg, gondolkodtatta el az evangéliumban vagy Jézus szenvedéstörténetével kapcsolatban.
 4. + Ha a gyerekek rajzoltak és szívesen teszik, itt megmutathatják a családnak, mit rajzoltak.

Hívek könyörgése:

 1. Add Urunk, hogy megértsük, mekkora szeretettel szerettél minket, amikor életedet adtad értünk. / „Kérünk téged, hallgass meg minket!”
 2. Segítsd Urunk, hogy kibírják és viselni tudják a szenvedéseket az elhagyatott vagy erőszakot szenvedő gyerekek.
 3. Támogasd szeretetteddel azokat, akik most magányosak és bátoríts bennünket, ha lehetőségünk adódik segíteni nekik.
 4. Segíts Urunk, hogy példádat követve, a nehézségeket, szenvedéseket is tudjuk vállalni, amikor szeretni kell barátainkat és a világot.
 5. Adj türelmet, reményt és bátorító élményeket a betegeknek és segíts nekik, hogy találjanak értelmet szenvedéseikben.
 6. Ébreszd fel az emberek lelkiismeretét, hogy megszűnjön a világban az erőszak, a háború a kizsákmányolás és elnyomás.
 7. Egy-egy családtag külön kéréseit is ide vehetjük, körbeadhatjuk a szót, milyen szenvedő családtagért, ismerősért szeretnénk még imádkozni most.

Miatyánk elimádkozása: "Most mondjuk el együtt a szenvedőkért az Úr imáját" / Mi Atyánk...

Zárókönyörgés: „Urunk Jézus! Te nagy szeretettel vállaltad a kereszthalál gyötrelmét az emberiség üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben! Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.” „Amen”

A családi imádság zárása: „Az Úr áldjon meg és védelmezzen minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” „Amen”. Most fújjuk el a gyertyákat, jelképezve, hogy elmentünk a kereszt alól.

Részletek
Közzétéve: 2020.10.07.

Naptár
Aktuális | Kovetkező események

Design: Unicial Program: Florka