Felvételizőknek

Iskolánkba várjuk azokat a fiúkat, akik szeretnének jó közösségbe kerülni, fontos számukra a tanulás, a folyamatos fejlődés, szeretnének többet tudni a világról, önmagukról és a teremtő Istenről. Szeretnének csatlakozni a piarista családhoz, hogy iskolánkban nyitott gondolkodású, igazságot kereső, együttműködni képes, önmagukért és társaikért, későbbi családjukért, közösségeikért, hazájukért felelősséget vállalni tudó fiatalemberekké váljanak.

Általános tudnivalók

 • iskolánk 6 évfolyamos katolikus fiúgimnázium - iskolabemutató prezentáció
 • Választható nyelvek:
  • „első nyelv”: 7-12. évf.: angol (kezdő és haladó) / német (haladó) a 7-8. évf.: heti 4 órában, később heti 3 órában
  • „második nyelvek”: 9-12. évf., 9. évf.-on heti 4, 10. és 12. évf.-on heti 3, 11. évf.-on heti 5 óra: angol / német / francia / spanyol;
  • „harmadik nyelv”: 8-12. évf.; fakultatívan választható, heti 2 óra: latin; ill. fakultatívan választható holland és olasz szakkör
 • Emelt óraszámú képzések (11-12. évf.):
  • matematika, fizika, magyar, történelem, biológia, kémia, földrajz;
  • elegendő létszám esetén indul: az első nyelvek.
 • Kötelezően választható tantárgyak: 9. évf.-on – kommunikáció és dráma, barkácsolás és gasztronómia, fizika, biológia; 10. évf.-on – pszichológia, kémia, pénzügyi ismeretek, matematika
 • Szakkörök: minden tárgyból minden évfolyamnak + audio-vizuális szakkör + tánciskola (11. évf.) + edzések (kosárlabda, röplabda, gyógytestnevelés, kondicionálás, Kali)
 • Normál tantervű gimnázium lévén az órarendben lévő testnevelés órák alól nem tudunk felmentést adni.
 • Színjátszókör (a Patrona Hungariae Gimnáziummal közösen)
 • Iskolánk épületében működik a Patrona Hungariae Gimnázium Zeneiskolájának Jazz-tanszaka
 • Nyári, téli és évközi túrák: gyalog, vízi, kerékpár túrák; sítúra, vitorlás túra.
 • Kalazancius Mozgalom: piarista ifjúsági közösségi csoport beszélgetéssel, imádsággal, kirándulással - szerzetesek és kortárs vezetők irányításával.
 • Cserkészet: nálunk működik a 2. számú Sík Sándor Piarista Cserkészcsapat, amely új tagokat vár
 • Iskolánk épületében működik a Patrona Hungariae Gimnázium Zeneiskolájának Jazz-tanszaka
 • Iskolánk szerzetesi fenntartási intézmény, ezért különösen jellemzőek az alábbiak
  • Iskolánk a Katolikus Egyház tanításával összefüggő viselkedési normákat és megjelenési szabályokat, kötelességeket ír elő (2011/CXC. tv. A nemzeti köznevelésről, 32.§). Elvárjuk tanulóinktól, hogy az általános emberi együttélés szabályainak betartásán túl a keresztény értékrend szellemében alakítsák kapcsolataikat, tiszteljék pedagógusaik és diáktársaik emberi méltóságát.
  • Heti két hittanóra órarendi keretek között, illetve igény esetén hittanszakkör (ez utóbbi választható)
  • Vasárnap a megfelelő évfolyamoknak diákmise (évfolyamtól függően kb. 5-6 alkalom: ez a nevelési programunk fontos eleme, az ide jelentkezők ezt vállalják)
  • Tanítási időben évente négyszer szentmise (az egyik mindig a hamvazószerdai)
  • Hetente egyszer reggeli ima a kápolnában
  •  „Tanítás előtti ima” és „Tanítás utáni ima”
  • Évi négy – egy-egy tanórát igénybevevő – rekollekció (ima, elmélkedés, gyónási lehetőség).
  • Évente egy kötelező és egy szabadon választható lelkigyakorlat,
  • „TESZI” = „Tevékeny szeretet iskolája” (10. évfolyamosok számára, a jogszabályban előírt közösségi szolgálat), ezen belül (és választás esetén ezen felül) fakultatív kapcsolódási lehetőség a piarista tanoda vagy más tanodák programjához.
 • Iskolánk web-címe (képek, információk, blog): budapest.piarista.hu

Az iskola kódszámai

6 évfolyamos gimnázium a 7. osztályba lépő tanulóknak
Az iskola OM azonosítója: 035259
A tanulmányi terület kódja: 0001 – a telephely kódja : 002
Rövid megnevezése: 6 évf. gimnázium

Tanulmányi lehetőségek

általános tanterv alapján folyó oktatás,
nyelvek: ld. fentebb
emelt óraszámú oktatás: ld. fentebb
sportedzések: kosárlabda, röplabda, kézilabda, Kali, konditermi edzés (járványmentes időszakban) minden délután.

A jelentkezés folyamata és a felvételi eljárás

 1. Központi írásbeli: matematika és magyar tantárgyakból (írható a Piarista Gimnáziumban is).
  időpontja: 2024. január 20. szombat 10 óra (magyar, matek)
  vagy pót központi írásbeli (betegség miatti igazolt távollét esetén): 2024. január 30., kedd 14.00 óra (központi: magyar, matek)
  Szükséges felszerelés: toll, ceruza, körző, vonalzó.

 2. Szóbeli felvételi (március 4-13. között):
 • a félévi bizonyítványt tartalmazó ellenőrzőt hozni kell (ha elektronikus az ellenőrző, akkor a teljes ellenőrzőt kérjük kinyomtatni / elektronikusan elküldeni, a bejegyzésekkel együtt);
 • pontos idejét a honlapon lehet majd látni, felhasználói névvel - jelszóval;
 • a szóbeli felvételin a fiúval együtt legalább az egyik szülőnek (gondviselő) meg kell jelennie – a szülővel is beszélgetünk röviden külön;
 • a szóbeli felvételin adategyeztetés, személyes kérdések tisztázása is történik; továbbá a tanuló a diákéletéről, élményeiről, hitbeli ismereteiről, vallási elkötelezettségéről, szabadidős tevékenységeiről beszélget az iskola igazgatójával vagy annak megbízottjával; a szóbelin a jelentkező kapcsolatteremtési, együttműködési készségeit, viselkedéskultúráját is kívánjuk vizsgálni, abból a szempontból is, hogy az intézményünk pedagógiája mennyire segítheti a jelentkező diák fejlődését.
 • szóbeli felvételi részei a fentieken kívül

az általános iskolai kerettanterv alább megadott témaköreihez kapcsolódó szöveg felolvasása;

a szöveghez kapcsolódó értelmező, érvelést kívánó kérdések megválaszolása, illetve az erről folytatott beszélgetés (tartalmi és adatszerű ismeretet alapvetően nem kérdezünk, a beszélő- és érvelőkészséget kívánjuk felmérni);

mivel vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működünk, a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként a keresztény vallás elfogadását vizsgáljuk a szóbeli keretében.

 • A szóbeli felvételi témakörei

  A szövegek változatos témájúak: növény- és állatvilág, történelem, művészetek, sport, teremtésvédelem területéről. Nehézségi fokuk a tankönyvi szövegekhez, ismeretterjesztő írásokhoz hasonló. A hitbéli tárgykör kérdései az elsőáldozási katekizmus szintjének felelnek meg.

A jelentkezés módja és határideje

1. Regisztrálni kell minél hamarabb (de legkésőbb 2024. február 25-ig) az iskola honlapján  (budapest.piarista.hu)

  • a rendszer felhasználónevet és jelszót küld a jelentkezéshez e-mail cím megadása után;
  • technikai kérdések esetén keressék bizalommal a Titkárságot (gimnazium@budapest.piarista.hu)
  • adatok feltöltése --- legkésőbb február 25-ig

FIGYELEM: egy működő, rendszeresen használt szülői e-mail címnek mindenképp szerepelnie kell az adatlapon!
Mivel a jelentkezés után minden információt ezen a csatornán küldünk, érdemes hamar jelentkezni.

2. A honlapon a sikeres regisztráció és belépés után meg kell adni a kért adatokat minél hamarabb (de legkésőbb február 25-ig)

3. Plébánosi / lelkészi ajánlást juttassák el az iskolába az írásbeli felvételin személyesen vagy postán vagy elektronikusan küldve (hittanárit pluszban lehet leadni) / elég az egyik formában átadni – február 25-ig

 

A központi írásbelire történő jelentkezés

A „Továbbtanulási jelentkezési lap” (ebből minden olyan iskolába kell küldeni, ahová jelentkeznek) és a „Tanulói adatlap” (ezen határozzák meg a szülők, hogy az iskolákba milyen sorrendben szeretnének jelentkezni) ELEKTRONIKUS ÚTON előállítandó, illetve postán beküldendő (a „Továbbtanulási jelentkezési lap” az iskolába, a „Tanulói adatlap” Győrbe, az Oktatási Hivatalnak 2024. febr. 21-ig). A Győrbe küldendő TANULÓI ADATLAP NÉLKÜL nem rangsorolható a jelentkező diák.

A jelentkezők rangsorolása

Hozott pontok:

Hozott pontok:

 

Magyar nyelv és irodalom (ha külön irodalom és nyelvtan jegy van, akkor ezek átlaga)

Történelem

Matematika

Idegen nyelv

Természetismeret

6. osztály félévi jegyek összegének kétszerese

5

5

5

5

5

Maximálisan hozható, a jegyek alapján képzett pontszám: 50 pont

Szerzett pontok:

 

Matematika

Magyar nyelv és irodalom

Központi írásbeli

50

50

Szóbeli pontok: 50 pont

A jelentkezők rangsorolásának módja:

Csak a plébánosi ajánlással rendelkező és a szóbeli vizsgán megjelent jelentkezőket rangsoroljuk az alábbiak szerint. 

Összpontszám: a központi írásbelik pontszáma (Matematika írásbeli pontszám + Magyar írásbeli pontszám) + hozott pontok + szóbeli pontok = maximum 200 pont.

A rangsort a fentiek alapján állítjuk össze.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló kapcsán a Nemzeti köznevelési törvény (2011/CXC. tv.) 51.§ (5) bekezdésében meghatározott módon járunk el: a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak alapján beterjesztett írásbeli szülői kérelmeknek megfelelően felvételiznek az igazgató határozata alapján (a szülői kérvényt és a szakértői vélemény fénymásolatát mellékelni kell az írásbeli jelentkezéskor); s felvételi kérelmük elbírálása a többi tanulóval azonos szempontok alapján történik a szakértői vélemény figyelembevételével, szükség esetén a pontszámok arányosításával.

Sajátos nevelési igényű tanulóból (csak mozgásszervi fogyatékos vagy autizmus spektrumzavar) osztályonként legfeljebb egy diákot vehetünk fel: felvételi kérelmük elbírálása a szakértői vélemény figyelembevételével többi tanulóval azonos, a korábban leírt szempontok alapján történik, szükség esetén a pontszámok arányosításával.

Pontazonosság esetén a rangsorban előbbre soroljuk a szóbelin több pontot elért felvételizőket, további pontazonosság esetén a több hozott pontot elért felvételizőket, illetve (ha még fennáll a pontazonosság) a több központi írásbeli ponttal bíró jelentkezőket vesszük előre a rangsorban.

Jelentkezési sorrend

Amennyiben a tanuló felvételt nyert az iskolánkba az ideiglenes rangsorban elfoglalt helye alapján, ugyanakkor másik iskolát is bejelölt, és mégis úgy dönt, hogy hozzánk akar járni, akkor érdemes megfelelően módosítani (április 8-10.) a tanulói adatlapot, egyébként az ő helyére mást kell, hogy felvegyen az iskola.

Beiratkozás

A felvetteknek a beiratkozás időpontjáról és teendőiről külön értesítést küldünk.

 

FELVÉTELI JELENTKEZÉS »

Aktuális hírek

Események

április
25
csütörtök

Munkaközösségi értekezlet

26
péntek

mérés_8_szm

28
vasárnap

Diákmise 11. évf. (ministrál, olvas: 11.a, agapé: 11.b) - 9.00

29
hétfő

mérés_9_szm

30
kedd

mérés_8_tdk

Minden jog fenntartva © 2024

Design by alphapro.hu

Adatkezelési tájékoztató Impresszum