Felvételizőknek

Iskolánkba várjuk azokat a fiúkat, akik szeretnének jó közösségbe kerülni, fontos számukra a tanulás, a folyamatos fejlődés, szeretnének többet tudni a világról, önmagukról és a teremtő Istenről. Szeretnének csatlakozni a piarista családhoz, hogy iskolánkban nyitott gondolkodású, igazságot kereső, együttműködni képes, önmagukért és társaikért, későbbi családjukért, közösségeikért, hazájukért felelősséget vállalni tudó fiatalemberekké váljanak.

Orvosi kérdőív

orvosi_kerdoiv.pdf (173 kB)

 

Felvételi jegyzék
2019_2020_felveteli_jegyzek_honlapra_2019_06_03.pdf (288 kB)

Általános tudnivalók

 • iskolánk 6 évfolyamos katolikus fiúgimnázium
 • Választható nyelvek:
 • „első nyelv”: 7-12. évf., heti 4 óra (7-8. évf.), heti 3 óra (9-12. évf.) angol (kezdő és haladó) vagy német (haladó);
 • „második nyelvek”: 9-12. évf., heti 3 óra (9., 11-12. évf.), heti 4 óra (10. évf.): angol / német / francia / spanyol;
 • „harmadik nyelv”: 8-12. évf.; fakultatívan választható, heti 2 óra: latin;
 • Emelt szintű képzések (11-12. évf.):
  • mindig indul: matematika, fizika, magyar, történelem, biológia, kémia;
  • elegendő létszám esetén indul: földrajz és a nyelvek.
 • Szakkörök: minden tárgyból minden évfolyamnak + audio-vizuális szakkör + néptánc + tánciskola (11. évf.).
 • Színjátszókör
 • Nyári, téli és évközi túrák: gyalog, vízi, kerékpár túrák; sítúra, vitorlás túra.
 • Lamantin: piarista ifjúsági közösségi csoport a Kalazancius Mozgalom keretében
 • Cserkészet: Nálunk működik a 2. számú Sík Sándor Piarista Cserkészcsapat, melybe be lehet lépni.
 • Iskolánk szerzetesi fenntartási intézmény, ezért különösen jellemzőek az alábbiak
  • Iskolánk az Egyház tanításával összefüggő viselkedési normákat és megjelenési szabályokat, kötelességeket ír elő (2011/CXC. tv. A nemzeti köznevelésről, 32.§). A szokásos társadalmi normákon túl igényesebb követelményeket támasztunk; az általános emberi együttélés szabályainak megfelelően és a keresztény értékrend szellemében alakítsák kapcsolataikat a hozzánk jelentkezők. Tiszteljék pedagógusaik és diáktársaik emberi méltóságát.
  • Heti két hittanóra órarendi keretek között, illetve hittanszakkör (ez utóbbi választható)
  • Vasárnap a megfelelő évfolyamoknak diákmise (alsósoknak évi kb. 12 alkalom, felsősöknek kb. évi 10 alkalom)
  • Tanítási időben évente négyszer szentmise (az egyik mindig a hamvazószerdai)
  • Hetente egyszer reggeli ima a kápolnában
  • „Tanítás előtti ima” és „Tanítás utáni ima”
  • Évi négy – egy-egy tanórát igénybevevő – rekollekció (ima, elmélkedés, gyónási lehetőség).
  • Évente egy lelkigyakorlat
  • „TESZI” = „Tevékeny szeretet iskolája” (10. évfolyamosok számára) az iskolai közösségi szolgálat keretében
  • Évente bérmálás a 12. évfolyamon

Az iskola kódszámai

6 évfolyamos gimnázium tagozat a 7. osztályba lépő tanulóknak
Az iskola OM azonosítója: 035259
A tanulmányi terület kódja: 0001 – a telephely kódja : 002
Rövid megnevezése: 6 évf. gimnázium

Tanulmányi lehetőségek

általános tanterv alapján folyó oktatás,
nyelvek: ld. fentebb
emelt szintű oktatás: ld. fentebb
sportedzések: kosárlabda, röplabda, kézilabda és futball, konditermi edzés minden délután.

A jelentkezés folyamata és a felvételi eljárás

 1. Központi írásbeli: matematika és magyar tantárgyakból (írható a Piarista Gimnáziumban is).
  időpontja: 2019. január 19. szombat 10 óra (magyar, matek)
  vagy pót központi írásbeli: 2019. január 24. csütörtök 14 óra (központi: magyar, matek)

  Szükséges felszerelés: toll, ceruza, körző, vonalzó.

 2. Hittan írásbeli (helye a Piarista Gimnázium) -
  időpontja: 2019. január 19. szombat 12.00 (a központi írásbeli után egy kis szünettel)
  vagy pótló időpont: 2019. január 24. csütörtök 16.00 (aki máshol írt vagy beteg volt)

 3. Bemutatkozó beszélgetés (február 21. és március 6. között):
 • a félévi bizonyítványt tartalmazó ellenőrzőt hozni kell (ha elektronikus az ellenőrző, akkor a teljes ellenőrzőt kérjük kinyomtatni / elektronikusan elküldeni, a bejegyzésekkel együtt);
 • pontos idejét a honlapon lehet majd látni, felhasználói névvel - jelszóval;
 • a bemutatkozáson a fiúval együtt legalább az egyik szülőnek (gondviselő) meg kell jelennie;
 • a szóbeli beszélgetésen adategyeztetés, személyes kérdések tisztázása történik; továbbá a tanuló a diákéletéről, élményeiről, hitbeli ismereteiről, vallási elkötelezettségéről, szabadidős tevékenységeiről beszélget az iskola igazgatójával, vagy annak megbízottjával; a szóbelin a jelentkező kapcsolatteremtési, együttműködési készségeit, viselkedéskultúráját is kívánjuk vizsgálni, abból a szempontból is, hogy az intézményünk pedagógiája mennyire segítheti a jelentkező diák fejlődését;
 • a bemutatkozó beszélgetést nem pontozzuk, de a beszélgetés a hittan felmérés része is.

A jelentkezés módja és határideje

FIGYELEM: egy élő e-mail címnek mindenképp szerepelnie kell az adatlapon!
(A jelentkezés után gyakorlatilag már minden ismeretközlés interneten megy...)

 • Plébánosi ajánlás (hittanárit pluszban lehet leadni) - – február 18-ig (postán v. személyesen beküldve.)
 • A központi írásbelire történő jelentkezés:

A jelentkezők rangsorolása

Hozott pontok:

 

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Történelem

Matematika

Idegen nyelv

6. osztály félév

5

5

5

5

5

Maximálisan hozható, a jegyek alapján képzett pontszám: 20 pont (Magyar irodalom és magyar nyelv: átlag).

Szerzett pontok:

  Matematika Magyar nyelv és irodalom
Központi írásbeli 50 50

A jelentkezők rangsorolásának módja:

A plébániánosi ajánlással rendelkező és a hittan írásbeli felmérésen és a szóbeli beszélgetésen megfelelt tanulk esetén: 

Összpontszám = (Matematika írásbeli pontzsám) + (Magyar írásbeli pontszám) + Hozott pontok

A rangsort a fentiek alapján állítjuk össze.

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a Nemzeti Köznevelési Törvény (2011/CXC. tv.) 51.§ (5) bekezdésében meghatározott módon kezeljük: a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak alapján beterjesztett írásbeli szülői kérelmeknek megfelelően felvételiznek az igazgató határozata alapján (a szülői kérvényt és a szakértői vélemény fénymásolatát mellékelni kell az írásbeli jelentkezéskor); s felvételi kérelmük elbírálása a többi tanulóval azonos szempontok szerint történik.

Jelentkezési sorrend

Amennyiben a tanuló felvételt nyert az iskolánkba, ugyanakkor másik iskolát is bejelölt, és mégis úgy dönt, hogy hozzánk akar járni, akkor érdemes megfelelően módosítani (márc. 21-ig) a tanulói adatlapot, egyébként az ő helyére mást kell, hogy fölvegyen az iskola.

FELVÉTELI JELENTKEZÉS »

PIARINSTA blog
2019b iPoly

Részletek
Közzétéve: 2019.08.13.

Naptár
Aktuális | Kovetkező események

Design: Unicial Program: Florka