2022. március 7.

Ukrajnai segítség, 1 százalék

Tisztelt Szülők!

1% felajánlása

Az idei évtől iskolánk kizárólag a Piarista Alapítványon keresztül fogadja a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását, korábbi alapítványunk, a Kalazancius Alapítvány beolvadással megszűnt, a korábbi alapítványi adószámunkra felajánlott 1%-ok visszakerülnek az állami költségvetésbe.

Az eddigi intézményi alapítványi bankszámla 11707024-20274388 a Piarista Alapítvány részeként továbbra is a helyi célok megvalósítását segíti.

Januártól iskolánknak szánt szja 1% felajánlásukat kizárólag a Piarista Alapítvány szervezetén keresztül tudják megtenni.

Intézményünk köszönettel fogadja nagylelkű adományaikat az alábbiak szerint:

Piarista Alapítvány

bankszámla: 11707024-20274388

Adószám: 19013598-1-41 - SZJA 1% felajánlás

 

Kérjük, hogy az idei évtől a Piarista Alapítvány 19013598-1-41 adószámán keresztül ajánlják fel adójuk 1%-át intézményünknek.

A NAV tájékoztatása alapján az adó 1+1 százalékot ugyanúgy fel tudják ajánlani azok a családos adófizetők is, akik a teljes befizetett szja összeget visszakapták. A felajánlott 1% összegét, mely a visszatérített nagyságrendre vonatkozik, a költségvetésből pótolja ki a NAV az alapítványoknak.

Köszönjük, hogy továbbra is számíthatunk támogatásukra!

 

Piaristák a menekültekért 

A világ aggódva figyeli az Ukrajnában kialakult háborús helyzetet. Mi, piaristák feladatunknak érezzük a rászorulók segítését határon innen és túl, keresve a segítségnyújtás legmegfelelőbb formáit. Szerzetes közösségeink, pedagógusaink, diákjaink és családjaik, öregdiákjaink egyaránt támogatni szeretnék az otthonukat elhagyni kényszerülőket. 

A menekült családok segítése nem csupán lehetőségünk, hanem hitből fakadó kötelességünk is. Intézményeink tanárai önkéntes felajánlásként tanítást szerveznek a háborús helyzet miatt hazánkba érkező menekült diákok számára. Az oktatás megszervezéséhez és a családok mindennapi szükségleteinek megteremtéséhez szeretnénk biztos hátteret adni. 

Csatlakozzon Ön is összefogásunkhoz és pénzadományával segítse, hogy biztos támasza lehessünk a krízishelyzetbe került családoknak.

Adományaikat az alábbi számlaszámra vagy az online felületen várjuk

Piarista Alapítvány 

10700024 70759196 51100005 

Közlemény: menekültekért

Az online felület elérhető az alábbi linkről:

https://alapitvany.piarista.hu/portfolio/piaristak-menekultekert

 

Hálásan köszönjük segítségüket, üdvözlettel:

Horváth Bálint ig.

 

Foto: magyarkurir.hu

 

Design: Unicial Program: Florka