2021. december 21.

Interjú Márkus Roland és Szabó Dániel tanár urakkal - a piarista "hivatás éve" kapcsán

Ez év novemberében a Generális Kongregáció tíz év után ismét meghirdette a piarista hivatás évét. A november 26-án, Kalazanci Szent József pártfogásának ünnepén indult tematikus év 2022-ben a patrocíniumkor zárul majd.

Generális atya az évet megnyitó levelében így fogalmaz: „Úgy vélem, igen nagy értékkel bír, és szükség van arra, hogy egy teljes évet szenteljünk hivatásunk elmélyítésére, és hogy új módokat találjunk a hivatás magjainak elvetésére, annak terjesztésére, befogadására és kísérésére. Mint mindent, amit teszünk, a hivatások évét is a küldetésünk iránti mély elkötelezettségben kívánjuk megélni. A küldetésért vagyunk, és a küldetésre hívunk meg mindenkit.”

Az év lehetőséget nyújt arra is, hogy folytatva megkezdett folyamatainkat is, új célokat és kihívásokat jelöljünk ki magunk számára. Ehhez ad szempontokat Pedro Aguado generális atya levelében.

A szerzetesközösség szeretné megszólítani a 17-27 év közötti fiatalokat, arra buzdítva őket, hogy keressék hivatásukat a világban, s elgondolkodjanak azon, hogy ők lehetnek, akik az evangélium szellemiségében alakítják a társadalmat és az egyházat a rászoruló gyerekek nevelése által egy szerzetesi közösségben.

A hivatás évének egyik meghatározó alakja Glicerio Landriani, Kalazanci Szent József egyik legfiatalabb munkatársa, aki számos ötlettel és kezdeményezéssel gazdagította a kegyes iskolákat az ifjúsági lelkipásztorkodás és a gyermekvédelem terén. Őt tiszteljük a Kalazancius Mozgalom égi pártfogójaként és az év során boldoggáavatásáért is imádkozunk.

A magyar tartomány az év indításaként elsőként két fiatal örökfogadalmas piarista szerzetessel, Márkus Rolanddal és Szabó Dániellel készült beszélgetéssel szeretné a figyelmet a szerzetesi és tanári hivatásra irányítani.

 

Forrás: piarista.hu

PIARINSTA blog
Itt a fele!

Részletek
Közzétéve: 2022.01.27.

Naptár
Aktuális | Kovetkező események

Design: Unicial Program: Florka