Családi imajavaslat nagyszombatra

Ma feltámadás örömében és egyszerűségével is lehet ünnepelni. Otthoni készülethez, imádsághoz adunk ötleteket.

Húsvét fénye

Ha voltunk/leszünk szertartás közvetítésén, akkor megcsinálhatjuk akár esti imaként is.

Keressünk egy nagyobb gyertyát és a vigilia-szertartás alapján készítsük el a saját családi húsvéti gyertyánkat. A szavakat akkor mondjuk, amikor az adott résznél tartunk. A jeleket faragjuk, véssük bele a gyertyába. Az esti vacsoránál vagy a vasárnapi ebédnél tegyük a gyertyát az asztalra. Körbetehetjük a családtagokat jelképező egy-egy gyertyával is. (Ilyenkor mindig a nagyobb húsvéti gyertyáról is meggyújthatjuk azokat.

 „Íróvesszővel” keresztet vésünk a gyertyába. A kereszt fölé a görög Alfa, alája pedig az Ómega betűt véssük, majd pedig a kereszt négy szára közé véssük a folyó év négy számjegyét. Közben ezt mondjuk:

  1. Jézus Krisztus tegnap és ma. (a Kereszt függőleges vonalát vési a gyertyába)
  2. Ő a Kezdet és a Vég.  (a kereszt vízszintes vonalát vési be)
  3. Ő az Alfa  (a függőleges vonal fölé vési az Alfát)
  4. és az Omega.  (a függőleges vonal alá vési az Ómegát)
  5. Övé az idő  (a folyó év első számjegyét vési a kereszt bal felső szögletébe)
  6. és övé az örökkévalóság.  (a második számjegyet vési a kereszt jobb felső szögletébe)
  7. Övé a dicsőség és a hatalom  (a harmadik számjegyet vési a kereszt bal alsó szögletébe)
  8. mindörökkön-örökké. Ámen.  (a folyó év negyedik számjegyét vési a kereszt jobb alsó szögletébe)

Evangéliumolvasás

Esti imaként bármelyik feltámadástörténetet olvashatjuk, és utána megoszthatunk egymással olyan élményt, amelyben a megújulást, feltámadást, életet tapasztaltuk meg (meggyógyultam, kivirágzott a természet, sikerült megbocsátanom, stb.) 

Könyörgés:

Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

vagy:

Istenünk, te neved megvallásában egyesíted a sok különböző nemzetet. Add, hogy egyek legyünk a hitben és a keresztény életben, akik újjászülettünk a keresztség vizében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

vagy:

Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket Urunk feltámadásának ünnepével. Add jóságosan, hogy földi ünneplésünk segítsen el az örök boldogságra. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Közös imádság

Hagyhatunk időt a személyes, csöndes imádságra. Végezetül imádkozzuk együtt:

Urunk, ma szükségünk van a hit fényére, hogy meglássunk téged a kicsinyekben, a szenvedőkben, a rászorulókban. Fordítsd szeretetünket azok felé, akiket szeretsz, akikkel te közösséget vállaltál, és akikben azt akarod, hogy téged szolgáljunk! Adj nekünk tiszta hitet, hogy felfedezzük vonásaidat kicsiny és szegény testvéreink arcán, és adj nekünk nagy szeretetet, hogy szolgáljunk téged mindazokban, akiket elénk hozol az úton, elsősorban a gyerekekben és a fiatalokban! Ajándékozz meg bennünket a hivatásban való hűség csodálatos kegyelmével! Ámen.

Nagyszombati szertartás online közvetítése

PIARINSTA blog
Koronapló

Részletek
Közzétéve: 2020.05.02.

Naptár
Aktuális | Kovetkező események

Design: Unicial Program: Florka