Dr. Acél Zsolt tanár úr kitüntetése

Az Ókortudományi Társaság a 2019/2020-as akadémiai évben Acél Zsolt ókortudományi munkásságát Lénárd Sándor-díjjal ismerte el.

Szeretettel gratulálunk!

A díj hivatalos indoklása:

„Az Ókortudományi Táraság a Lénárd Sándor-díjat Acél Zsoltnak ítéli oda A látható könyvtár. A palatiumi Apollo-könyvtár és a római irodalmi élet című könyvéért. A Gondolat Kiadó Electa sorozatában megjelent kötet nemcsak a könyvtártörténet szempontjából hiánypótló munka, hanem fontos hozzájárulás az Augustus kor irodalmának kutatásához is. Acél Zsolt következetesen építi filológusi munkásságát. Most díjazott kötetében egy olyan problémát jár körül, mely a 2011-ben megjelent, az ovidiusi Metamorphoses metapoétikus elbeszéléseit tárgyaló Orpheus énekében merült fel értelmezői horizontján. Új könyvében Ovidius, Propertius és Horatius műveinek invenciózus értelmezése révén Acél azt elemzi, milyen szerepet töltött be az Apollo-könyvtár Róma kulturális terében, s milyen módon reflektálnak erre az Augustus kori költészet paradigmatikus darabjai. A kultúratudományos munka Cicerótól elindulva és a Kr. u. 2. század antikvárius–tudományos irodalmának tanúságait is megvizsgálva a könyvtárról való antik gondolkodás filozófiai háttere mellett bemutatja azokat a gyakorlatokat és diskurzusokat, melyek meghatározták az irodalmi–kulturális nyilvánosság intézményrendszerét és annak kitüntetett helyét, a könyvtárt. Ily módon Acél Zsolt a 2010 óta magyarul és olaszul megjelent esettanulmányait könyvében történetté is formálja. A látható könyvtár szerzőjét értelmezőként az összetett szerkezetek rendje érdekli; esztétikai megalapozottságú filológiai attitűdje pedig összhangban van azzal a műveltségeszménnyel, melyet e Goethét, Kosztolányit és Kubrickot egyaránt megidéző könyv minden lapján láthatóvá tesz.”

 

A díjazott könyv szabad internetes elérhetősége az MTA Könyvtárának Repozitóriumában:
http://real.mtak.hu/86991/1/Acel_Lathato_nyomdanak.pdf 

 

 

 

Design: Unicial Program: Florka