Felvételizőknek

Iskolánkba várjuk azokat a fiúkat, akik szeretnének jó közösségbe kerülni, fontos számukra a tanulás, a folyamatos fejlődés, szeretnének többet tudni a világról, önmagukról és a teremtő Istenről. Szeretnének csatlakozni a piarista családhoz, hogy iskolánkban nyitott gondolkodású, igazságot kereső, együttműködni képes, önmagukért és társaikért, későbbi családjukért, közösségeikért, hazájukért felelősséget vállalni tudó fiatalemberekké váljanak.

Általános tudnivalók

 • iskolánk 6 évfolyamos katolikus fiúgimnázium - iskolabemutató prezentáció
 • Választható nyelvek:
 • „első nyelv”: 7-12. évf.: angol (kezdő és haladó) / német (haladó) a 7-8. évf.: heti 4 órában, később heti 3 órában;
 • „második nyelvek”: ”: 9-12. évf., 9. évf.-on heti 4, 10. és 12. évf.-on heti 3, 11. évf.-on heti 5 óra: angol / német / francia / spanyol;
 • „harmadik nyelv”: 8-12. évf.; fakultatívan választható, heti 2 óra: latin; holland szakkör
 • Emelt óraszámú képzések (11-12. évf.):
  • matematika, fizika, magyar, történelem, biológia, kémia, földrajz;
  • elegendő létszám esetén indul: az első nyelvek.
 • Szakkörök: minden tárgyból minden évfolyamnak + audio-vizuális szakkör + tánciskola (11. évf.) + edzések (kosárlabda, röplabda, gyógytestnevelés, kondicionálás, Kali)
 • Normál tantervű gimnázium lévén az órarendben lévő testnevelés órák alól nem tudunk felmentést adni.
 • Színjátszókör (a Patrona Hungariae Gimnáziummal közösen)
 • Iskolánk épületében működik a Patrona Hungariae Gimnázium Zeneiskolájának Jazz-tanszaka
 • Nyári, téli és évközi túrák: gyalog, vízi, kerékpár túrák; sítúra, vitorlás túra.
 • Kalazancius Mozgalom: piarista ifjúsági közösségi csoport beszélgetéssel, imádsággal, kirándulással szerzetesekkel és kortárs vezetőkkel
 • Cserkészet: nálunk működik a 2. számú Sík Sándor Piarista Cserkészcsapat, amely új tagokat vár
 • Iskolánk épületében működik a Patrona Hungariae Gimnázium Zeneiskolájának Jazz-tanszaka
 • Iskolánk szerzetesi fenntartási intézmény, ezért különösen jellemzőek az alábbiak
  • Iskolánk az Egyház tanításával összefüggő viselkedési normákat és megjelenési szabályokat, kötelességeket ír elő (2011/CXC. tv. A nemzeti köznevelésről, 32.§). A szokásos társadalmi normákon túl igényesebb követelményeket támasztunk; az általános emberi együttélés szabályainak megfelelően és a keresztény értékrend szellemében alakítsák kapcsolataikat a hozzánk jelentkezők. Tiszteljék pedagógusaik és diáktársaik emberi méltóságát.
  • Heti két hittanóra órarendi keretek között, illetve hittanszakkör (ez utóbbi választható)
  • Vasárnap a megfelelő évfolyamoknak diákmise (évfolyamtól függően kb. évi 10-12 alkalom)
  • Tanítási időben évente négyszer szentmise (az egyik mindig a hamvazószerdai)
  • Hetente egyszer reggeli ima a kápolnában
  • „Tanítás előtti ima” és „Tanítás utáni ima”
  • Évi négy – egy-egy tanórát igénybevevő – rekollekció (ima, elmélkedés, gyónási lehetőség).
  • Évente egy lelkigyakorlat
  • „TESZI” = „Tevékeny szeretet iskolája” (10. évfolyamosok számára, közösségi szolgálat) és a jogszabályban előírt 50 órán felül is fakultatív kapcsolódás a piarista tanoda vagy más tanodák programjához
  • Évente bérmálás a 12. évfolyamon
 • Iskolánk web-címe (képek, információk, blog): budapest.piarista.hu

Az iskola kódszámai

6 évfolyamos gimnázium a 7. osztályba lépő tanulóknak
Az iskola OM azonosítója: 035259
A tanulmányi terület kódja: 0001 – a telephely kódja : 002
Rövid megnevezése: 6 évf. gimnázium

Tanulmányi lehetőségek

általános tanterv alapján folyó oktatás,
nyelvek: ld. fentebb
emelt óraszámú oktatás: ld. fentebb
sportedzések: kosárlabda, röplabda, kézilabda, Kali, konditermi edzés (járványmentes időszakban) minden délután.

A jelentkezés folyamata és a felvételi eljárás

 1. Központi írásbeli: matematika és magyar tantárgyakból (írható a Piarista Gimnáziumban is).
  időpontja: 2023. január 21. szombat 10 óra (magyar, matek)
  vagy pót központi írásbeli: 2023. január 31. kedd 14 óra (központi: magyar, matek)

  Szükséges felszerelés: toll, ceruza, körző, vonalzó.

 2. Hittan írásbeli (helye a Piarista Gimnázium) -
  időpontja: 2023. január 21. szombat  12.05 (a központi írásbeli után egy kis szünettel)
  vagy pótló időpont: 2023. január 31. kedd   16.00  (aki máshol írt vagy beteg volt)

 3. Bemutatkozó beszélgetés és szóbeli felvételi (február 27. és március 8. között):
 • a félévi bizonyítványt tartalmazó ellenőrzőt hozni kell (ha elektronikus az ellenőrző, akkor a teljes ellenőrzőt kérjük kinyomtatni / elektronikusan elküldeni, a bejegyzésekkel együtt);
 • pontos idejét a honlapon lehet majd látni, felhasználói névvel - jelszóval;
 • a bemutatkozáson a fiúval együtt legalább az egyik szülőnek (gondviselő) meg kell jelennie;
 • a szóbeli beszélgetésen adategyeztetés, személyes kérdések tisztázása történik; továbbá a tanuló a diákéletéről, élményeiről, hitbeli ismereteiről, vallási elkötelezettségéről, szabadidős tevékenységeiről beszélget az iskola igazgatójával, vagy annak megbízottjával; a szóbelin a jelentkező kapcsolatteremtési, együttműködési készségeit, viselkedéskultúráját is kívánjuk vizsgálni, abból a szempontból is, hogy az intézményünk pedagógiája mennyire segítheti a jelentkező diák fejlődését;
 • a bemutatkozó beszélgetés része a szóbeli felvételi, amelynek részei:

az általános iskolai kerettanterv alább megadott témaköreihez kapcsolódó szöveg felolvasása;

a szöveghez kapcsolódó értelmező, érvelést kívánó kérdések megválaszolása, illetve az erről folytatott beszélgetés (tartalmi és adatszerű ismeretet alapvetően nem kérdezünk, a beszélő- és érvelőkészséget kívánjuk felmérni).

A szóbeli felvételi témakörei

A szövegek változatos témájúak: növény- és állatvilág, történelem, művészetek, sport, teremtésvédelem területéről. Nehézségi fokuk a tankönyvi szövegekhez, ismeretterjesztő írásokhoz hasonló.

A jelentkezés módja és határideje

1. Regisztrálni kell minél hamarabb (de legkésőbb február 15-ig) az iskola honlapján  

  • a rendszer felhasználónevet és jelszót küld a jelentkezéshez e-mail cím megadása után;
  • technikai kérdések esetén keressék bizalommal a Titkárságot (gimnazium@budapest.piarista.hu / 06-1-486-36-90)
  • adatok feltöltése --- legkésőbb február 15-ig

FIGYELEM: egy élő szülői e-mail címnek mindenképp szerepelnie kell az adatlapon!
Mivel a jelentkezés után minden információt ezen a csatornán küldünk, érdemes hamar jelentkezni.

2. A honlapon a sikeres regisztráció és belépés után meg kell adni a kért adatokat minél hamarabb (de legkésőbb február 15-ig)

3. Plébánosi ajánlást juttassák el az iskolába az írásbeli felvételin személyesen vagy postán vagy elektronikusan küldve (hittanárit pluszban lehet leadni) / elég az egyik formában átadni – február 15-ig

 

A központi írásbelire történő jelentkezés

  • Tanulói jelentkezési lap (ez kell ahhoz, hogy központi írásbelit írhasson a jelentkező) - itt elérhető (elektronikusan is)
  • 2022. december 2-ig --- oda adja le, ahol a központi felvételit írja. A központi írásbeli tudnivalók és témakörök itt elérhetők.
  • A közös írásbeli felvételi vizsgát a Piarista Gimnáziumban is meg lehet írni.

  • Továbbtanulási jelentkezési lap (ebből minden olyan iskolába kell küldeni, ahová jelentkeznek) és a Tanulói Adatlap (ezen határozzák meg a szülők, hogy az iskolákba milyen sorrendben szeretnének jelentkezni) ELEKTRONIKUS ÚTON előállítandó, illetve postán beküldendő február 22-ig (a továbbtanulási jelentkezési lap az iskolába, a tanulói adatlap Győrbe, az OH-nak).

A jelentkezők rangsorolása

Hozott pontok:

Hozott pontok:

 

Magyar nyelv és irodalom

Történelem

Matematika

Idegen nyelv

Természetismeret

6. osztály félévi jegyek összegének kétszerese

5

5

5

5

5

Maximálisan hozható, a jegyek alapján képzett pontszám: 50 pont

Szerzett pontok:

 

Matematika

Magyar nyelv és irodalom

Központi írásbeli

50

50

Szóbeli pontok: 25 pont

A jelentkezők rangsorolásának módja:

A plébánosi ajánlással rendelkező és a hittan írásbeli felmérésen és a szóbeli beszélgetésen megfelelt tanulk esetén: 

Összpontszám: a központi írásbelik pontszáma (Matematika írásbeli pontszám + Magyar írásbeli pontszám) + hozott pontok + szóbeli pontok = maximum 175 pont.

A rangsort a fentiek alapján állítjuk össze.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a Nemzeti köznevelési törvény (2011/CXC. tv.) 51.§ (5) bekezdésében meghatározott módon kezeljük: a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott szakértői véleményben foglaltak alapján beterjesztett írásbeli szülői kérelmeknek megfelelően felvételiznek az igazgató határozata alapján (a szülői kérvényt és a szakértői vélemény fénymásolatát mellékelni kell az írásbeli jelentkezéskor); s felvételi kérelmük elbírálása a többi tanulóval azonos szempontok szerint történik.

Sajátos nevelési igényű tanulóból (csak mozgásszervi fogyatékos vagy autizmus spektrumzavar) osztályonként legfeljebb egy diákot vehetünk fel: felvételi kérelmük elbírálása a többi tanulóval azonos szempontok alapján történik a szakértői vélemény figyelembevételével, szükség esetén a pontszámok arányosításával.

Jelentkezési sorrend

Amennyiben a tanuló felvételt nyert az iskolánkba, ugyanakkor másik iskolát is bejelölt, és mégis úgy dönt, hogy hozzánk akar járni, akkor érdemes megfelelően módosítani (márc. 22-ig) a tanulói adatlapot, egyébként az ő helyére mást kell, hogy fölvegyen az iskola.

FELVÉTELI JELENTKEZÉS »

Aktuális hírek

Események

szeptember
29
péntek

Veszprémi kórustalálkozó

30
szombat

Veszprémi kórustalálkozó

október
01
vasárnap

Veszprémi kórustalálkozó

05
csütörtök

Lelkigyakorlat (7-10. évf.)

06
péntek

Lelkigyakorlat (7-10. évf.)

Minden jog fenntartva © 2023

Design by alphapro.hu

Adatkezelési tájékoztató Impresszum