Járványügyi tudnivalók

Online protokoll

  2020_11_online_protokoll_honlapra.pdf (716 kB)

A 12.-es 2. nyelv és a 9-12. évfolyamos magyar esetén a szaktanár tarthat 2 online órát is - erről a szaktanár értesíti a Fiúkat.

2020. 10. 08.

Kedves Fiúk!

Tisztelt Szülők!

 

A maszk viselése az iskolába lépés után kötelező szinte mindenhol:

- a közösségi terekben (folyosó, lépcsőház, aula)

- az osztályterembekben – szünetekben is

- az ebédlőben egészen addig, amíg az asztalnál az étkezést meg nem kezdték

 

Kivételt képez az étkezés, a testnevelés óra, edzések, és azok a helyzetek, amikor az órát tartó tanár ezt kéri.

 

A 2. emeleti aulába kitett ebédlőasztalok a járvány miatti szükségmegoldás. Ezért kérjük:

-        az asztalokat ne rendezzék át (a távolságtartás miatt)

-        igyekezzenek csendben beszélgetni, hamar befejezni az itteni étkezést (az aula feletti nyelvi termekbe beszűrődő zaj igen zavaró)

-        az asztalt töröljék le, hagyjanak rendet.

 

Megértésüket kérve, tisztelettel:

Igazgatóság

2020. 09. 08.

Tisztelt Szülők!

Kedves Fiúk!

Tegnap este az EMMI minisztere módosította a járvánnyal kapcsolatos intézkedési tervet, ennek kapcsán mi is kénytelenek vagyunk szigorításokat életbe léptetni.

1. A maszk viselése a tanórákon is kötelező a diákoknak.

2. Az énekkar csak azonos évfolyamba tartozó diákoknak tartható.

3. A délutáni edzések, sportfoglalkozások csak azonos évfolyamba tartozó diákoknak tarthatóak meg.

4. Az október 23-i ünnepély, a nyílt nap délelőtti programjai, a Patrocínium programjai osztály v. évfolyamkeretben lesznek megtartva.

5. Az intézkedési terv értelmében betegség miatt otthon maradó gyerek csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

7. A miniszter úr levele alapján a szülők tanítási időben nem léphetnek be az iskola területére az igazgató engedélye nélkül.

Megértésüket kérve, üdvözlettel:

Horváth Bálint Pál igazgató


 

 

 

*****

TANÉVKEZDÉS

1. Az EMMI által kiadott protokoll alapján a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérem, hogy amennyiben a gyermeküknél koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

2. Az először az iskolában tüneteket mutató diák ellátásával kapcsolatos eljárásrendünk INNEN érhető el. A tünetekkel rendelkező diák csak a szülő felügyelete mellett hagyhatja el az iskola épületét.

3. Az iskolaépületbe belépve kötelező a kézfertőtlenítés az ajtónál elhelyezett automatáknál.

4. Az iskolai ebédlőt annak szűkössége miatt átalakítottuk, az ebédeltetés és a csengetés rendjét megváltoztattuk. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az ebédlőben az évfolyamok keveredését nem tudjuk megakadályozni. Az ebédlő használatának szabályai a következőképpen módosulnak:

 • Az ebédre várakozva maszkot kell viselni, a sorban állásnál a folyosó kövein lévő vonalak segítik a távolságtartást.
 • A belépés előtt a szappanos kézmosás minden diáknak kötelező.
 • Az ebédlőben csak azonos évfolyamba tartozó diákok ülhetnek ebédelni egy asztalhoz.
 • A 7.a, 7.b, a 8.a osztályok iskolai ebédeltetésben részt vevő tanulói csak a 4. óra utáni 20 perces szünetben ebédelhetnek.
 • Az ebédlői szabályok megsértése súlyos fegyelmezetlenségnek számít, hiszen veszélyezteti a tanulók egészségét, ezért az ebédelésből való kizárást von maga után

Az ÚJ CSENGETÉSI REND

0.: 7.20-8.05  

1.: 8.20-9.05  

2.: 9.15-10.00  

3.: 10.15-11.00  

4.: 11.10-11.55.  

5.: 12.15-13.00  

6.: 13.10-13.50  

7.: 14.00-14.40

5. Az osztálytermekben és a folyosókon folyamatosan szellőztetünk. Hidegebb időjárás esetén emiatt érdemes rétegesen öltözködni.

6. Öltözővé alakítottunk két további termet, így az osztályok hat öltözőt használhatnak. Minden diák csak abban az öltözőben öltözhet, ahová a testnevelő tanár beosztja. Ilyen módon el tudjuk kerülni az évfolyamok keveredését.

7. Ha a diák azt tapasztalja, hogy

 • a kézfertőtlenítőből/szappanadagolóból kifogyott a folyadék
 • meghibásodott a készülék
 • elfogyott a papírtörlő/wc-papír a mosdóban

 ezt haladéktalanul jelentenie kell a gazdasági irodában. A diákok az osztálytermükhöz legközelebb lévő mosdót használhatják.

8. A szaktantermekben az osztályok/csoportok után a tanárkollégák fertőtlenítenek a szünetben.

9. Az iskolai csocsóasztalok a járvány ideje alatt nem használhatóak. A pingpongasztalokat csak évfolyamonként használhatják a diákok.

10. Az idei tanévben várhatóan több feladatot jelent majd a hiányzások kezelése. Ennek következtében:

 • rendkívül fontos a család és az osztályfőnök folyamatos együttműködése, kommunikációja;
 • a szülő által igazolható napok számát megnöveljük, a szülők 10 nap hiányzást igazolhatnak;
 • csak akkor számít igazoltnak a hiányzás, ha azt a szülő a nap elején a Házirendben leírt módon azt előre bejelenti;
 • arról, hogy a tanuló a betegsége után mikor mehet újra közösségbe, nem a diák, nem a szülő, nem a tanár, hanem az orvos dönt.
 • az online órán kép és hang nélkül csatlakozó v. egyáltalán nem csatlakozó diákok: ha a szülő nem jelzi előre a problémát, hiányzásnak fogjuk tekinteni.

11. A diákmisék beosztását megváltoztattuk: csak azonos évfolyamba tartozó osztályok számára szervezünk diákmisét. A diákmise utáni agapék elmaradnak, csak italok fogyasztására lesz lehetőség. A misén kötelező a maszk hordása.

12. A vírushelyzet miatti fertőtlenítésre (fertőtlenítő szerek, papírtörlők, stb.) kérjük a Szülők hozzájárulását.

A felsős évfolyamok osztálytermeiben is kulccsal zárható fach-os szekrényeket alakítunk ki a diákok személyes holmijának tárolásához (hiszen ez jelentősen hozzájárul a higiéniához és a biztonságos iskolai élethez, könnyebben takaríthatóvá és fertőtleníthetővé teszi a termeket): ehhez minden diák után kérünk támogatást (ugyanis mindenki eljut a felsős osztálytermekig remélhetőleg).

A fertőtlenítésre és a fachos szekrényekre összesen 5000 Forintot kérünk átutalni az iskola számlájára (OTP 11707024-20001357-00000000) 2020. 09. 15-ig – a közleménybe ezt írják: COVID.

13. Az iskola szülői hozzájárulást kér a családoktól. 3.000 Ft-ot várunk havonta, összesen 10 hónapot számolva 30.000Ft-ot kellene egy összegben vagy részletekben befizetni átutalással az iskola számlájára (OTP 11707024-20001357-00000000). Az átutalásnál legyenek szívesek feltüntetni Fiuk nevét és osztályát.

Az összeggel a költségvetésben tervezünk, minden pedagógiai tevékenységet támogatnak ezzel.

14. Szeptemberben is indul az épületünkben a Patrona Zeneiskolája által indított jazztanszak, még várnak jelentkezőket. A jelentkezéssel kapcsolatos információkat hamarosan közzétesszük a honlapunkon.

15. A járvánnyal kapcsolatos helyzet, hiányzások igazolása miatt sok kérdés felmerülhet. Kérdezzenek bizalommal, igyekszünk hamar válaszolni.

 

 

PIARINSTA blog
Ballagás - 2021

Részletek
Közzétéve: 2021.04.30.

Naptár
Aktuális | Kovetkező események

Design: Unicial Program: Florka