Tanévkezdési tudnivalók

2020. 09. 08.

Tisztelt Szülők!

Kedves Fiúk!

 

Tegnap este az EMMI minisztere módosította a járvánnyal kapcsolatos intézkedési tervet, ennek kapcsán mi is kénytelenek vagyunk szigorításokat életbe léptetni.

 

1. Csütörtöktől a maszk viselése a tanórákon is kötelező a diákoknak.

2. Az énekkar csak azonos évfolyamba tartozó diákoknak tartható.

3. A délutáni edzések, sportfoglalkozások csak azonos évfolyamba tartozó diákoknak tarthatóak meg.

4. Az október 23-i ünnepély, a nyílt nap délelőtti programjai, a Patrocínium programjai osztály v. évfolyamkeretben lesznek megtartva.

5. Az intézkedési terv értelmében betegség miatt otthon maradó gyerek csak orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

7. A miniszter úr levele alapján a szülők tanítási időben nem léphetnek be az iskola területére az igazgató engedélye nélkül.

Megértésüket kérve, üdvözlettel:

Horváth Bálint igazgató


 

 

 

*****

Tisztelt Szülők!

Kedves Fiúk!

 

Az alábbi levélben szeretnénk tájékoztatást adni a tanévkezdéssel kapcsolatos teendőkről és a járványhelyzet miatt bevezetett változtatásokról.

1. Augusztus 31-én (hétfőn) 16 órakor és 18 órakor a Szentlelket hívjuk a tanévnyitó Veni Sancte szentmisén: az A osztályosoknak 16 órakor kezdődik, a B osztályosoknak 18 órakor.

Sajnos a járványhelyzet miatt ketté kell bontanunk az iskola diákságát, s a Szülőktől pedig azt kell kérnünk, hogy Ők most ne lépjenek az épületbe.

A Fiúknak 15.45-re / 17.45-re kell megérkezniük (a hetedikeseknek 15.30-ra / 17.30-ra) az osztályterembe - ha az osztályfőnök másként nem rendeli.

A Veni Sancte-n kötelező a MASZK használata. Ünneplőben kell jönni.

2. Az EMMI által kiadott protokoll alapján a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérem, hogy amennyiben a gyermeküknél koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

3. Az először az iskolában tüneteket mutató diák ellátásával kapcsolatos eljárásrendünk INNEN érhető el. A tünetekkel rendelkező diák csak a szülő felügyelete mellett hagyhatja el az iskola épületét.

4. Az iskolaépületbe belépve kötelező a kézfertőtlenítés az ajtónál elhelyezett automatáknál.

5. Az iskola épületében a közösségi terekben (aulák, folyosók, mosdók) a maszk viselése kötelező. A tanítási órákon az osztálytermekben, szaktantermekben a maszk viselése nem kötelező, de ajánlott, indokolt esetben a tanár kérheti is.

6. Az iskolában a tanulók a saját osztálytermükben maszk nélkül tartózkodhatnak, de más osztályok termeibe nem mehetnek át.  

7. Az iskolai ebédlőt annak szűkössége miatt átalakítottuk, az ebédeltetés és a csengetés rendjét megváltoztattuk. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az ebédlőben az évfolyamok keveredését nem tudjuk megakadályozni. Az ebédlő használatának szabályai a következőképpen módosulnak:

 • Az ebédre várakozva maszkot kell viselni, a sorban állásnál a folyosó kövein lévő vonalak segítik a távolságtartást.
 • A belépés előtt a szappanos kézmosás minden diáknak kötelező.
 • Az ebédlőben csak azonos évfolyamba tartozó diákok ülhetnek ebédelni egy asztalhoz.
 • A 7.a, 7.b, a 8.a osztályok iskolai ebédeltetésben részt vevő tanulói csak a 4. óra utáni 20 perces szünetben ebédelhetnek.
 • Az ebédlői szabályok megsértése súlyos fegyelmezetlenségnek számít, hiszen veszélyezteti a tanulók egészségét, ezért az ebédelésből való kizárást von maga után

Az ÚJ CSENGETÉSI REND

0.: 7.20-8.05  

1.: 8.20-9.05  

2.: 9.15-10.00  

3.: 10.15-11.00  

4.: 11.10-11.55.  

5.: 12.15-13.00  

6.: 13.10-13.50  

7.: 14.00-14.40

8. A tanév első napján tájékoztatót tartunk minden osztályban a vírushelyzet miatti új szabályokról, a maszkviselésről, a kézfertőtlenítésről, a köhögési etikettről.

9. Az osztálytermekben és a folyosókon folyamatosan szellőztetünk. Hidegebb időjárás esetén emiatt érdemes rétegesen öltözködni.

10. Öltözővé alakítottunk két további termet, így az osztályok hat öltözőt használhatnak. Minden diák csak abban az öltözőben öltözhet, ahová a testnevelő tanár beosztja. Ilyen módon el tudjuk kerülni az évfolyamok keveredését.

11. Ha a diák azt tapasztalja, hogy

 • a kézfertőtlenítőből/szappanadagolóból kifogyott a folyadék
 • meghibásodott a készülék
 • elfogyott a papírtörlő/wc-papír a mosdóban

 ezt haladéktalanul jelentenie kell a gazdasági irodában. A diákok az osztálytermükhöz legközelebb lévő mosdót használhatják.

12. A szaktantermekben az osztályok/csoportok után a tanárkollégák fertőtlenítenek a szünetben.

13. Az iskolai csocsóasztalok a járvány ideje alatt nem használhatóak. A pingpongasztalokat csak évfolyamonként használhatják a diákok.

14. Az idei tanévben várhatóan több feladatot jelent majd a hiányzások kezelése. Ennek következtében:

 • rendkívül fontos a család és az osztályfőnök folyamatos együttműködése, kommunikációja;
 • a szülő által igazolható napok számát megnöveljük, a szülők 10 nap hiányzást igazolhatnak;
 • csak akkor számít igazoltnak a hiányzás, ha azt a szülő a nap elején a Házirendben leírt módon azt előre bejelenti;
 • arról, hogy a tanuló a betegsége után mikor mehet újra közösségbe, nem a diák, nem a szülő, nem a tanár, hanem az orvos dönt.

15. A tantestület egy újabb esetleges iskolabezárás és digitális átállás idejére alternatív órarendet is készít, és az elmúlt félév tapasztalatait felhasználva új szabályozást fejleszt majd.

16. A karanténban eltöltött időszak tapasztalatainak feldolgozására az első tanítási héten szerdán tematikus napot szervezünk az osztályoknak. A részleteket az osztályfőnökök hirdetik.

17. A szülői értekezletek pontos helyszínét és időpontját ugyancsak az osztályfőnökök hirdetik. A tömegjelenetek elkerülése érdekében ezek eltérő időpontban és a távolságtartás betartására alkalmas helyszínen lesznek megtartva.

18. A diákmisék beosztását megváltoztattuk: csak azonos évfolyamba tartozó osztályok számára szervezünk diákmisét. A diákmise utáni agapék elmaradnak, csak italok fogyasztására lesz lehetőség. A misén javasoljuk a maszk hordását.

19. Az iskolák újabb bezárása esetén különösen fontos, hogy a tanulók, szülők könnyen elérhetőek legyenek, ezért az adatbázisokat frissíteni fogjuk.  Hasonlóképpen nemsokára kérdőívet küldünk az informatikai eszközök, internetelérés stb. felmérése kapcsán is.

20. A vírushelyzet miatti fertőtlenítésre (fertőtlenítő szerek, papírtörlők, stb.) kérjük a Szülők hozzájárulását.

A felsős évfolyamok osztálytermeiben is kulccsal zárható fach-os szekrényeket alakítunk ki a diákok személyes holmijának tárolásához (hiszen ez jelentősen hozzájárul a higiéniához és a biztonságos iskolai élethez, könnyebben takaríthatóvá és fertőtleníthetővé teszi a termeket): ehhez minden diák után kérünk támogatást (ugyanis mindenki eljut a felsős osztálytermekig remélhetőleg).

A fertőtlenítésre és a fachos szekrényekre összesen 5000 Forintot kérünk átutalni az iskola számlájára (OTP 11707024-20001357-00000000) 2020. 09. 15-ig – a közleménybe ezt írják: COVID.

21. Az iskola szülői hozzájárulást kér a családoktól. 3.000 Ft-ot várunk havonta, összesen 10 hónapot számolva 30.000Ft-ot kellene egy összegben vagy részletekben befizetni átutalással az iskola számlájára (OTP 11707024-20001357-00000000). Az átutalásnál legyenek szívesek feltüntetni Fiuk nevét és osztályát.

Az összeggel a költségvetésben tervezünk, minden pedagógiai tevékenységet támogatnak ezzel.

22. Szeptemberben is indul az épületünkben a Patrona Zeneiskolája által indított jazztanszak, még várnak jelentkezőket. A jelentkezéssel kapcsolatos információkat hamarosan közzétesszük a honlapunkon.

23. A járvánnyal kapcsolatos helyzet, hiányzások igazolása miatt sok kérdés felmerülhet. Kérdezzenek bizalommal, igyekszünk hamar válaszolni.

24. Szülőként együttérzésem és elismerésem, hogy végigolvasták ezt a hosszú levelet.

 

Tisztelettel:

 

Budapest, 2020. 08. 28.                                                                               Horváth Bálint Pál igazgató

 

PIARINSTA blog
Veni Sancte

Részletek
Közzétéve: 2020.09.04.

Naptár
Aktuális | Kovetkező események

Design: Unicial Program: Florka