A 12. évfolyam ünnepélyes bizonyítványosztása

A 12. évfolyam ünnepélyes bizonyítványosztását, mini tedeumot és díjátadót tartottunk csütörtökön.

A rendkívüli helyzetek rendkívüli megoldásokat hoznak magukkal. A szóbeli érettségi egyszerre két osztálynál zajlott le, mintegy másfél óra alatt: hiszen már "csak" négy hittanfelelet volt hátra. Ezt követően az A és a B osztály elnöke pár útravaló gondolatot megosztva a végzősökkel kiosztotta az érettségi bizonyítványokat. Az iskolai "nagy díjakat" is ekkor adtuk át az immár öregdiákságba átlépő tizenkettedikeseknek. Örültünk e pillanatnak - hiszen két nagyszerű osztály érettségizett idén is.

A díjazottak sora...

Kalazancius érem --- Dudás Márk 12.a osztályos diákunknak ítélte a nevelőtestület

A Kalazancius Érmet: a Piarista Rend magyaroszági műkédésének 300 éves jubileuma alkalmával 1942-ben alapított díjat
olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű;  a gimnáziumi évek alatt végig kimagasló tanulmányi eredményt ért el,
osztályközösségében pedig építő és megbecsült volt. Az iskola 303. tanévében a tanári kar felterjesztése alapján
a Kalazancius érmet a Tartományfőnök Úr Dudás Márk 12.a osztályos tanulónak adományozza.
Márk tanulmányi eredménye valamennyi évfolyamon kiemelkedő volt. Többször kitűnő eredményt ért el. Magatartása, szorgalma példás volt. Tanulmányi munkájáért, kötelességteljesítéséért több alkalommal kapott dicséretet. Az osztály- és az iskolai közösségnek aktív, megbízható tagja volt. Osztálytársainak segített, ahol tudott.  Mindenkivel jó kapcsolatot ápolt. Több éven keresztül az osztálybizottság tagja volt. Rendszeresen részt vett különböző tanulmányi versenyeken, ahol sok jó eredményt ért el. Tudása nem korlátozódott egy tantárgyra. Több tárgyból is OKTV döntős helyezést ért el. Az énekkar húzó tagjaként rendszeresen részt vett az előadásokon, felelős részt vállalt a vasárnapi diákmisék énekkari szolgálatában.

Sík Sándor díj --- Kiss Ágoston György 12.b osztályos diákunknak ítélte a nevelőtestület

A Sík Sándor díjat 1964-ben egy hálás örediákunk alapította, hogy Sík Sándornak, a magyar piarista diákok önzetlenszívű atyjának emlékét megörökítse. A Sík Sándor díjat olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű és szorgalmú;
osztályában közösségi munkát végző és megbecsült volt. A tanári kar felterjesztése alapján a Sík Sándor díjat a Tartományfőnök Úr Kiss Ágoston György 12.b osztályos tanulónak adományozza.
Ágoston a gimnáziumban töltött hat éven át kitűnt példamutató jellemével és szorgalmával. Tanárai és diáktársai körében egyaránt nagy megbecsülésnek örvendett. Tanulmányi feladatait mindvégig kitűnő ered-ménnyel teljesítette. A piarista m közösség iránti elkötelezettsége érződött önzetlen segítőkészségén, megbíz-hatóságán, társai folyamatos támogatásán, mindenre kiterjedő figyelmességén. Színes egyéniségével és sok-színű érdeklődésével maradandó értéket teremtett iskolánkban.

Iskolaérem --- Forián-Szabó Miklós 12.a, Krúdy Kristóf és Lengyel Domonkos 12.b osztályos diákjainknak ítélte a nevelőtestület

A budapesti Piarista Gimnázium tantestületete ISKOLA EMLÉKÉREMmel tünteti ki azokat a végzős diákokat, akik a piarista közösségért áldozatos munkát végeztek.  Az emlékérmet a tanári kar döntése alapján e tanévben Forián-Szabó Miklós 12.a, Krúdy Kristóf és Lengyel Domonkos 12.b osztályos tanulók kapják.

Miklós az iskola- és az osztályközösségért végzett munkájáért kapott iskolaérmet. Közösségi munkájáért szinte minden évben dicséretben részesült. Az iskolai online újság szerkesztője volt, megalakulása óta írt cikkeket sokféle témában. A reggeli imák megtartásában rendszeresen részt vett. Osztályában a programok fő szervezője volt.
Kristóf személyisége sajátos színfolt  az iskola életében. Lelkes közösségi munkája nemcsak az osztályában jelentett nagy segítséget, hanem diákönkormányzati munkája révén az egész iskolában. Nyitott gondolkodásával, fogékonyságával, sokirányú érdeklődésével példát mutatott diáktársainak.
Domonkos az iskolában töltött idő alatt kiemelkedett példamutató magatartásával és szorgalmával. Az évek során kiteljesedő színes egyénisége, megbízhatósága, sokféle közösségi munkája és a piarista közösség iránti elkötelezettsége méltán vívta ki számára mindannyiunk megbecsülését.

Szaktárgyi díjak

A tantestület a következő területeken kiemelkedő diákok munkásságát jutalmazza (a történelemmel és a művészettel kapcsolatos díjakakat a piarista öregdiákok támogatják a Piarista Alapítványon keresztül).

A humán tudományok területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért oklevelet és jutalmat kapnak László István és Dudás Márk 12.a és Pfemeter Márton Géza 12.b osztályos diákjaink. István a történelem, Márk a filozófia, Márton a Francia nyelv területén ért el kimagasló eredményeket.

A művészetek - különösen az irodalom - területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért oklevelet és jutalmat kap F. Tóth Gergely 12.a osztályos diákunk.

A természettudományok területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért oklevelet és jutalmat kapnak Lipovics Tamás Dániel, Dudás Márk 12.a, Juhász Bálint Ágoston és Sebők Hunor 12.b osztályos tanulók. Dániel a fizika és a matematika, Márk és Bálint a földrajz terén, Hunor a biológia terén ért el kimagasló eredményeket.

A sport területén nyújtott kiemelkedő és lelkes teljesítményéért oklevelet és jutalmat kapnak Szokody Márton, Varga Koppány 12.a és Kotschy Balázs 12.b osztályos diákjaink. Márton és Balázs az iskolai kosárlabda csapatban végzett tevékenységéért, Koppány az evezés terén elért európai szintű eredményeiért.

Szeretettel gratulálunk Nekik!

Részletek
Közzétéve: 2021.09.06.

Naptár
Aktuális | Kovetkező események

Design: Unicial Program: Florka