Ebédbefizetés - szeptemberre

A 2018/2019-es tanévben szeptember 03. hétfőtől nyílik lehetőség az iskolai étkezésre.

Az első ebéd befizetési határidő 2018. augusztus 15 (szerda), valamint a továbbiakban is, egységesen minden hónap 15. napja.

Ha az étkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő az iskola gazdasági irodájában köteles bejelenteni:

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A reggel 8:30-ig megtett bejelentést követő naptól a szülő a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

A tárgyhavi lemondások a következő hónapban jóváírásra kerülnek, majd a tanév végén kerül sor az ebből adódó esetleges túlfizetések pénzügyi rendezésére.

 

Fontos tudnivalók:

 Az ebédbefizetés kizárólag banki átutalással kérjük, az iskola bankszámla számára átutalni:

 Piarista Gimnázium:              OTP:      11707024-20001357,

illetve közvetlenül OTP bankfiókban történő készpénzes befizetéssel fenti  bankszámlára.

Megjegyzésként legyen feltüntetve a gyermek neve és osztálya!

  • Szeptember hónapra a befizetési határidő augusztus 15., szerda
  • 2018/2019-es tanévre a térítési díj összege:              

                        Alap                      Diétás  

100 %:   600,- Ft/nap;       1.250,- Ft/nap

50% :      300,- Ft/nap            625,- Ft/nap

  • A szeptember havi étkezési napok száma:  20 nap
  • Befizetendő:          normál étkezés                               100 %:   12.000,- Ft,       50 %:     6.000,- Ft

              diétás étkezés (csak orvosi igazolással):                 100 %    25.000,- Ft   50 %    12.500,- Ft

  • Első étkezés: szeptember 3. hétfő

A normatív étkezési támogatások csak abban az esetben vehetők igénybe, ha az erről szóló „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” nyomtatványt határidőre leadták.  A normatív kedvezmények igénybevételének feltételei az igénylőlapon olvashatók, melynek leadási határideje: 2018. szeptember 3. hétfő reggel 8 óra, az osztályfőnökök gyűjtik osztályonként, névsor szerint kell leadni a gazdasági irodán.


nyilatkozat_etkezeshez_2018_2019.docx (15 kB)

Smikálné Ézsiás Erzsébet gazdasági vezető

 


Naptár
Aktuális | Kovetkező események

Design: Unicial Program: Florka