Felvételizőknek

Iskolánkba várjuk azokat a fiúkat, akik szeretnének jó közösségbe kerülni, fontos számukra a tanulás, a folyamatos fejlődés, szeretnének többet tudni a világról, önmagukról és a teremtő Istenről. Szeretnének csatlakozni a piarista családhoz, hogy iskolánkban nyitott gondolkodású, igazságot kereső, együttműködni képes, önmagukért és társaikért, későbbi családjukért, közösségeikért, hazájukért felelősséget vállalni tudó fiatalemberekké váljanak.

Tankönyvrendelési tájékoztató,  ingyen tankönyv igénylő lap, nyelvi csoportbeosztás és tankönyvrendelő lap alább letölthető

hetedik_tk_taj.pdf (92 kB)

ingyen_tk_igenylolap_2017_majus_17.pdf (386 kB)

__nyelvi_csoportbeosztas.pdf (203 kB)

tanulok_2023ab.xlsx (18 kB)

orvosi_kerdoiv.pdf (173 kB)

 

Felvételi lista

A 2017-2018-as tanévre felvettek listája ide kattintva tölthető le:

2017_2018_fl.pdf (178 kB)

Általános tudnivalók

 • iskolánk 6 évfolyamos katolikus fiúgimnázium
 • Választható nyelvek:
 • „első nyelv”: 7-12. évf., heti 3 óra: angol (kezdő és haladó) vagy német (haladó);
 • „második nyelvek”: 9-12. évf., heti 3 óra: angol / német / francia / spanyol;
 • „harmadik nyelv”: 8-12. évf.; fakultatívan választható, heti 2 óra: latin;
 • Emelt szintű képzések (11-12. évf.):
  • mindig indul: matematika, fizika, magyar, történelem, biológia, kémia;
  • elegendő létszám esetén indul: földrajz és a nyelvek.
 • Szakkörök: minden tárgyból minden évfolyamnak + audio-vizuális szakkör + néptánc + tánciskola (11. évf.).
 • Nyári, téli és évközi túrák: gyalog, vízi, kerékpár túrák; sítúra, vitorlás túra.
 • Lamantin: piarista ifjúsági közösségi csoport
 • Cserkészet: Nálunk működik a 2. számú Sík Sándor Piarista Cserkészcsapat, melybe be lehet lépni.
 • Iskolánk szerzetesi fenntartási intézmény, ezért különösen jellemzőek az alábbiak
  • Iskolánk az Egyház tanításával összefüggő viselkedési normákat és megjelenési szabályokat, kötelességeket ír elő (2011/CXC. tv. A nemzeti köznevelésről, 32.§). A mai magyar társadalmi normákon túl igényesebb követelményeket támasztunk; az általános emberi együttélés szabályainak megfelelően és a keresztény értékrend szellemében alakítsák kapcsolataikat.Tiszteljék pedagógusaik és diáktársaik emberi méltóságát.
  • Heti két hittanóra órarendi keretek között illetve hittanszakkör (ez utóbbi választható)
  • Vasárnap a megfelelő évfolyamoknak diákmise (alsósoknak évi kb. 12 alkalom, felsősöknek kb. évi 10 alkalom)
  • Tanítási időben évente négyszer szentmise (az egyik mindig a hamvazószerdai)
  • Hetente egyszer reggeli ima a kápolnában
  • „Tanítás előtti ima” és „Tanítás utáni ima”
  • Évi négy – egy-egy tanórát igénybevevő – rekollekció (ima, elmélkedés, gyónási lehetőség).
  • Évente egy lelkigyakorlat
  • „TESZI” = „Tevékeny szeretet iskolája” (10. évfolyamosok számára)
  • Kétévente bérmálás a 11-12. évfolyamon

Az iskola kódszámai

6 évfolyamos gimnázium tagozat a 7. osztályba lépő tanulóknak
Az iskola OM azonosítója: 035259
A tanulmányi terület kódja: 01 – a telephely kódja : 002
Rövid megnevezése: 6 évf. gimnázium

Tanulmányi lehetőségek

általános tanterv alapján folyó oktatás,
nyelvek: ld. fentebb
emelt szintű oktatás: ld. fentebb
sportedzések: kosárlabda, röplabda, kézilabda és futball, konditermi edzés minden délután.

A jelentkezés folyamata és a felvételi eljárás

 1. Központi írásbeli: matematika és magyar tantárgyakból (írható a Piarista Gimnáziumban is).
  időpontja: 2017. január 21. szombat 10 óra (magyar, matek)
  vagy pót központi írásbeli: 2017. január 26. csütörtök 14 óra (központi: magyar, matek)

  Szükséges felszerelés: toll, ceruza, körző, vonalzó.

 2. Hittan írásbeli (helye a Piarista Gimnázium) -
  időpontja: 2017. január 21. szombat 12.05 (a központi írásbeli után egy kis szünettel)
  vagy pótló időpont: 2017. január 26. csütörtök 16.15 / aki máshol írt v. beteg volt

 3. Bemutatkozó beszélgetés (február 20. és március 3. között):
 • a félévi bizonyítványt tartalmazó ellenőrzőt hozni kell (ha elektronikus az ellenőrző, akkor a teljes ellenőrzőt kérjük kinyomtatni / elektronikusan elküldeni);
 • pontos idejét a honlapon lehet majd látni, felhasználói névvel - jelszóval;
 • a bemutatkozáson a fiúval együtt legalább az egyik szülőnek (gondviselő) meg kell jelennie;
 • a szóbeli beszélgetésen adategyeztetés, személyes kérdések tisztázása történik; továbbá a tanuló a diákéletéről, élményeiről, hitbeli ismereteiről, vallási elkötelezettségéről, szabadidős tevékenységeiről beszélget az iskola igazgatójával, vagy annak megbízottjával; a szóbelin a jelentkező kapcsolatteremtési, együttműködési készségeit, viselkedéskultúráját is kívánjuk vizsgálni, abból a szempontból is, hogy az intézményünk pedagógiája mennyire segítheti a jelentkező diák fejlődését;
 • a bemutatkozó beszélgetést nem pontozzuk, de a beszélgetés a hittan felmérés része is.

A jelentkezés módja és határideje

 • Adatok teljes feltöltése az iskola honlapján
  • febr. 15-ig küldünk jelszót és login nevet a jelentkezéshez e-mail cím megadása után;
  • e-mail címet csak szülőtől fogadunk el az adott e-mailről küldve;
  • adatok feltöltése --- legkésőbb február 16-ig

FIGYELEM: egy élő e-mail címnek mindenképp szerepelnie kell az adatlapon!
(A jelentkezés után gyakorlatilag már minden ismeretközlés interneten megy...)

 • Plébánosi ajánlás (hittanárit pluszban lehet leadni) - – február 16-ig (postán v. személyesen beküldve.)
 • A központi írásbelire történő jelentkezés:
  • Tanulói jelentkezési lap (ez kell ahhoz, hogy központi írásbelit írhasson a jelentkező).
  • 2016. december 9-ig --- oda adja le, ahol a központi felvételit írja.
  • A közös írásbeli felvételi vizsgát a Piarista Gimnáziumban is meg lehet írni.
  • Aki véletlenül nem írt közös írásbelit (pótot sem), és jelentkezne, az jelezze azt telefonon a titkárságon.)

  • Továbbtanulási jelentkezési lap és a Tanulói Adatlap az iskola titkárságán is kérhető vagy letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oh.gov.hu).
  • A tanulói adatlapot a Felvételi Központba (9001. Győr, Pf. 681) kell küldeni (az általános iskola aláírása nem kötelező).

A jelentkezők rangsorolása

Hozott pontok:

 

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Történelem

Matematika

Idegen nyelv

6. osztály félév

5

5

5

5

5

Maximálisan hozható, a jegyek alapján képzett pontszám: 20 pont (Magyar irodalom és magyar nyelv: átlag).

Szerzett pontok:

  Matematika Magyar nyelv és irodalom
Központi írásbeli 50 50

A jelentkezők rangsorolásának módja:

A plébániánosi ajánlással rendelkező és a hittan írásbeli felmérésen és a szóbeli beszélgetésen megfelelt tanulk esetén: 

Összpontszám = (Matematika írásbeli pontzsám) + (Magyar írásbeli pontszám) + Hozott pontok

A rangsort a fentiek alapján állítjuk össze.

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulót a Nemzeti Köznevelési Törvény (2011/CXC. tv.) (5) bekezdésében meghatározott módon kezeljük.

Jelentkezési sorrend

Amennyiben a tanuló felvételt nyert az iskolánkba, ugyanakkor másik iskolát is bejelölt, és mégis úgy dönt, hogy hozzánk akar járni, akkor érdemes megfelelően módosítani (márc. 18-ig) a tanulói adatlapot, egyébként az ő helyére mást kell, hogy fölvegyen az iskola.

 

Jubileum
Antall József esküvője a Duna-parti Kápolnában 1947-ben

Antall és a piaristák. A hét képe.

Részletek
Közzétéve: 2017.08.14.
Jubileum
Kenuavatás a Mikszáth téri épület udvarán
2017.07.23.

Kenuavatás a 60-as években. A hét képe.>>>

Az 1923a osztály 20 éves érettségi találkozója 1943-ban
2017.07.16.

Érettségi találkozó 1943-ban. A hét képe.>>>

Tovább a jubileumi oldalra

Piarista jubileum

Nem csak mi, a gimnázium ünneplünk. 2017 sokszoros jubileumi a Piarista Rend számára, hiszen a rend megalapításának 400. és a Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. évfordulóját is ünnepeljük. Bővebben a képre kattintva.

Design: Unicial Program: Florka